Agrafage manuel :

Agrafeuse "P6-8F"
Agrafeuse "T5-8"
Agrafeuse "SPOT"

Agrafes P51

Marteau agrafeur
Agrafage pneumatique :

Agrafeuse "814"
Agrafeuse carton
Agrafes carton

35mm x 15mm
35mm x 18mm
32mm x 15mm
32mm x 18mm